Friesland

Dokkum

Wereldkroniek van wonderen

Hier hangt een schilderij met een 17e-eeuwse burgemeester van Dokkum die een bijzonder boek uit de 15e eeuw in bezit had. Bekijk dit verhaal
Wirdum

Raadsheer en rechtstekst

In 1507 werd hier een machtige Europese politicus geboren: Viglius ab Aytta. Hij schreef zijn naam in dit boek. Bekijk dit verhaal
Thabor

Een collagekroniek

Deze kroniek uit klooster Thabor bij Sneek is begin 16e eeuw geschreven. Hij toont ons de wereld door de ogen van een monnik. Bekijk dit verhaal
Stavoren

Venetië in Frisia

Pieter Beyntsma uit Stavoren schreef deze gloednieuwe boeken uit Venetië vol met geleerde kennis uit Italië. Bekijk dit verhaal
Leeuwarden

Een waar kunstwerk

Dit prachtige getijdenboek was ooit eigendom van Simon Abbes Gabbema, de officiële historiograaf van Friesland. Bekijk dit verhaal