Verhalen

Thesinge

Pracht en praal in Thesinge

Hier in Thesinge is rond 1515 een prachtig boekje geschreven in Germania, een klooster met een onstuimig verleden. Bekijk dit verhaal
Dokkum

Wereldkroniek van wonderen

Hier hangt een schilderij met een 17e-eeuwse burgemeester van Dokkum die een bijzonder boek uit de 15e eeuw in bezit had. Bekijk dit verhaal
Groningen

Kroniek aan de ketting

In de bibliotheek van deze Martinikerk lag in de 16e eeuw het rijkst geïllustreerde boek van die tijd aan de ketting. Bekijk dit verhaal
Noordlaren

Kroniek en kalendebroeder

Hier werkte eind 15e eeuw een pastoor die het rijkst geïllustreerde boek van die tijd in bezit had. Bekijk dit verhaal
Wirdum

Raadsheer en rechtstekst

In 1507 werd hier een machtige Europese politicus geboren: Viglius ab Aytta. Hij schreef zijn naam in dit boek. Bekijk dit verhaal
Groningen

Vindicat en vrijmetselarij

Hier werd in 1815 de eerste studentenvereniging van Nederland gesticht. Eén van de betrokken studenten bezat dit boek. Bekijk dit verhaal
Thabor

Een collagekroniek

Deze kroniek uit klooster Thabor bij Sneek is begin 16e eeuw geschreven. Hij toont ons de wereld door de ogen van een monnik. Bekijk dit verhaal
Stavoren

Venetië in Frisia

Pieter Beyntsma uit Stavoren schreef deze gloednieuwe boeken uit Venetië vol met geleerde kennis uit Italië. Bekijk dit verhaal
Wittewierum

Romereiziger anno 1211

In november 1211 ging de abt van dit klooster op weg naar Rome om zijn recht te halen. Hij schreef erover in deze persoonlijke kroniek. Bekijk dit verhaal
Lütetsburg

Erasmus & Luther in Frisia

Hier woonde ooit Unico Manningha. Hij kreeg een boek cadeau van de zonen van Maarten Luther. Bekijk dit verhaal